Hvordan holder EL-bilen seg over tid?

Vi har idag EL-biler som har tilbakelagt mange hundre tusen kilometer, og man begynner å få en god indikasjon på hvordan EL-bilene holder seg i lengden. I denne bloggen ønsker vi å fortelle litt om det vi ser av konturer og hvilken erfaring man har fått fra biler med høy...