Kommisjonssalg: De Skjulte Kostnadene for Forhandler

Når du bestemmer deg for å selge bilen din gjennom en bruktbilforhandler på kommisjon, kan det virke som en enkel måte å få en god pris for kjøretøyet ditt uten stresset med å håndtere salget selv. Mange kan bli overrasket over at honoraret som forhandlere tar for å selge bilen ofte kan ligge på flere titalls tusen kroner, og man kan fort lure på årsaken til dette. Imidlertid har forhandleren ulike kostnader som påløper for å sikre at bilen din blir solgt raskt, ryddig og profesjonelt. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på de ulike utgiftene en bruktbilforhandler har når de selger din bil på kommisjon eller formidling, og kaste lys over hva som kreves for å drive denne typen virksomhet.

Leie og Driftskostnader

En av de mest betydelige kostnadene for en bruktbilforhandler er utgiftene knyttet til den fysiske lokasjonen. Forhandlere må opprettholde et showroom og et uteareal for å vise biler til potensielle kjøpere. Månedlig leie, felleskostnader, kommunale avgifter, forsikring og vedlikehold av disse fasilitetene kan summere seg til en betydelig del av virksomhetens løpende driftskostnader. Strøm og oppvarming kan også være en betydelig utgift, spesielt for forhandlere med store showroom som må holdes varme og godt opplyst, og ikke minst for elbil-forhandlere som må sørge for å holde bilene oppladet til enhver tid. Det er også viktig at forhandleren har gode forsikringer som omhandler lokale, bilene og ikke minst deres ansatte i henhold til lovverk.

Lønninger og Provisjoner

For å drive en vellykket bruktbilforhandler trenger virksomheten et team av dedikerte fagpersoner, inkludert selgere, klargjørere, iblant mekanikere i tillegg til administrativt personell og ledelse. Lønninger og provisjoner for salgspersonell er en viktig del av forhandlerens budsjett. Provisjoner er et svært viktig insentiv for å motivere selgere til å selge biler raskt og effektivt, og ikke minst at de kan legge inn det lille ekstra for å omgjøre en interessent til en kjøper av nettopp din bil. Forhandlere tilbyr derfor bonuser og insentiver til de ansatte basert på deres ytelse. Dette kan inkludere bonuser for å nå salgsmål, kundetilfredshetsscore eller for å selge visse typer biler. Mange forhandlere tilbyr sine selgere en progressiv provisjonsordning hvor provisjonene øker i takt med antall biler som selges iløpet av en måned. Alle disse insentivene kan påvirke forhandlerens utgifter.

Annonsering og Markedsføring

For å tiltrekke potensielle kjøpere investerer bruktbilforhandlere i annonserings- og markedsføringskampanjer. Dette kan inkludere online annonsering (som f.eks Google og Facebook), annonser i lokale aviser, radiospotter og mer. Disse promoteringstiltakene følger med kostnader som er avgjørende for å tiltrekke kunder og selge bilen din. Som del av markedsføringen kan også forhandlere velge å delta i ulike arrangementer som markedsdager, messer, biltreff, sponse ulike lag og foreninger m.m.

Klargjøring av Bilen for Salg

Det er en omfattende prosess fra du leverer bilen inn til forhandler før den ligger ute til salgs på forhandlerens nettsider, Finn.no og sosiale medier. Bilen må først gjennomgås for eventuelle feil og skader, sjekke lufttrykk, dekkmønster samt dato for siste service og EUgodkjenning. Om man oppdager uregelmessigheter med bilen så bør dette utbedres før bilen kan annonseres. Det samme gjelder skader som ikke er rent kosmetiske. Deretter setter klargjører igang med å rengjøre bilen fra topp til tå, og bruker som oftes langt mer tid og ressurser på dette enn en standard inn-/utvendig vask hos ditt lokale bilvaskfirma. Iblant kan dette også inkludere polering av bilen, spesielt hvis den har mye riper, slik at bilen fremstår langt penere på både bilder og inne på showrommet. Forhandleren vil også sørge for at bilen står på riktig dekk for sesongen og påtar seg også å lagre det andre hjulsettet mens bilen ligger ute til salgs. Når bilen er klargjort blir det tatt profesjonelle bilder, enten av en in-house fotograf eller et eksternt medie-selskap, og bildene blir deretter sendt til justering og redigering. Til slutt skal forhandleren skrive en appellerende salgsannonse for din bil før denne annonseres sammen med bildene på diverse salgskanaler som Finn.no og forhandlerens egen nettside.

Administrative Kostnader

Forhandlere har administrative kostnader som kontorrekvisita, dataprogramvare og andre driftskostnader. I tillegg har man en rekke digitale systemer og verktøy som benyttes for å holde styr på bilparken, organisere henvendelser fra kunder, drive nettside og sosiale medier og ikke minst administrere en handel. Alle disse verktøyene holder kontoret effektivt i gang og sikrer at all nødvendig dokumentasjon og transaksjoner behandles korrekt.

Etterarbeid og Reklamasjoner

Mange tenker kanskje at i det oppgjøret er mottatt og bilen er utlevert så er man fullstendig ferdig med handelen, men svært ofte er det ikke slik. For noen er dette kanskje deres første bil, eller kanskje man går fra en fossilbil over til elektrisk for første gang. Spesielt når man kjøper bil fra en forhandler er terskelen for å kontakte forhandleren i etterkant med spørsmål om bilen forholdsvis lav. Og for å yte god service gjør man det man kan for at kjøperen av bilen skal bli fornøyd og forhåpentligvis komme tilbake i fremtiden for sitt neste bilkjøp, eller bilsalg). Andre ganger kan det oppstå problemer eller feil med bilen, og kjøper kontakter forhandleren for å få hjelp. Når en forhandler selger bilen for deg på kommisjon bærer forhandleren reklamasjonsansvaret for bilen i hele 5 år. En potensiell reklamasjonssak kan i ytterste konsekvens påføre mye tapt tid og ressurser for forhandleren, og det er noe bilforhandlere må ta høyde for vil skje flere ganger iløpet av et år.

Konklusjon

Å selge bilen din gjennom en bruktbilforhandler på kommisjon er som oftest lønnsomt og ikke minst praktisk, men det er viktig å forstå at forhandleren har flere kostnader knyttet til driften av virksomheten. Som vi har sett kan disse kostnadene inkludere alt fra husleie, drift, lønninger, markedsføring og avsetning for fremtidige reklamasjoner. Selv om disse kostnadene belastes forhandleren, er de viktige faktorer å vurdere når du forhandler om kommisjonen og salgsprisen på kjøretøyet ditt. Ved å forstå detaljene i forhandlerens utgifter, kan du ta en mer informert beslutning når du selger bilen din.